Współpraca międzynarodowa

Współpraca międzynarodowa

W roku szkolnym 2020/2021 nasza szkoła nawiązała współpracę ze szkoła z zagranicy – z Kolumbii oraz z Włoch. Spotkania odbywały się poprzez Komunikator Zoom. 

Podczas spotkań nasi uczniowie mieli okazję wymienić informacje na temat własnych zainteresowań, sposobu spędzania czasu wolnego,  własnego miasta. Odbyła się również lekcja kulturowa na temat Wielkiej Brytanii.

W nowym roku szkolnym przygotowujemy więcej projektów z naszymi partnerami międzynarodowymi.