Współpraca ze szkołami podstawowymi

Współpraca ze szkołami podstawowymi

Od wielu lat organizujemy zajęcia dodatkowe z języka angielskiego na terenie szkół podstawowych. Spotkania odbywają się w godzinach pracy świetlicy. Grupy tworzymy, gdy zbierze się liczba 6- 8 dzieci. 

Współpracujemy z poniższymi placówkami:
* Szkoła Podstawowa nr 8, ul. Łyskowskiego 28
* Szkoła Podstawowa nr 28, ul. Przy Skapie 13
* Szkoła Podstawowa nr 23, ul. Osikowa 11
* Szkoła Podstawowa nr 32, ul. Kosynierów Kościuszkowskich 11

Podczas zajęć korzystamy z autorskiej metody Oxford Stage. Polega ona na uczeniu się języka obcego poprzez wystawianie scenek sytuacyjnych. Zaaplikowanie teatralnych form nauki sprawia, że, poza znakomitą zabawą, dzieci kojarzą przyswojone wyrażenia z sytuacjami dnia codziennego. Więcej informacji o metodzie znajduje się pod niższym przyciskiem:

Korzystamy również z poniższych metod nauki:

Metoda Naturalna (The Natural Approach) – słuchanie obcojęzycznych wypowiedzi, których sens jest rozumiały ze względu na zrozumiały kontekst sytuacji.

Metoda Audiolingwalna – cała nauka polega na wykształceniu nawyków językowych poprzez wielokrotne mechaniczne
powtarzanie (dryl językowy), zapamiętywanie i utrwalanie ćwiczonego materiału.

Metoda Reagowania Całym Ciałem (TPR) – opiera się
na założeniu, że uczeniu się języka sprzyjają: milczące przysłuchiwanie się i ruch fizyczny, związany z treścią przekazu. Nauczyciel wydaje proste polecenia i demonstruje je, aby 
Nauczanie dzieci wspomóc ich rozumienie. Uczniowie powielają te ruchy.

Podejście narracyjne (storytelling approach) – polega na wykorzystywaniu w nauczaniu języka angielskiego tekstów narracyjnych, takich jak bajki, historyjki, legendy i wiersze, w celu rozwijania sprawności rozumienia ze słuchu. Tekstom narracyjnym musi towarzyszyć bogaty materiał wizualny i ruch.

W razie nieprzewidzianych sytuacji, np. z powodu epidemii, prowadzimy zajęcia:

* hybrydowe – część dzieci znajduje się u nas w lokalach, część w domach przed komputerem;
zdalne – dzieci są w domach przed komputerami i prowadzimy e-lekcje łącząc się z nimi na żywo.

Chcesz zobaczyć, jak skuteczna jest nauka w naszej szkole?

Kliknij na poniższy link a zobaczysz, jakich efektów możesz oczekiwać: