Współpraca z przedszkolami

Współpraca z przedszkolami

Od wielu lat współpracujemy z toruńskimi przedszkolami. Zajęcia prowadzimy w sposób kreatywny, poprzez zabawę wywołując radość u naszych kursantów. Wykorzystujemy różne metody pracy, m.in.:

Metoda Reagowania Całym Ciałem (TPR) – metoda jest szczególnie ważna i skuteczna w przypadku dzieci w wieku przedszkolnym. Polega ona na rozumieniu i reagowaniu na polecenia całym ciałem. 


Metoda audilingwalna (Audiolingual Method)
 – metoda kładzie nacisk na powtarzanie przez dzieci słownictwa i wyrażeń chórem lub indywidualnie.


Metoda audiowizualna (Audiovisual Method)
 – wykorzystuje dźwięk w połączeniu z obrazem. 


Metoda Naturalna (Natural Method)
 – dzieci uczą się języka obcego tak jak języka ojczystego, poprzez sytuacje dnia codziennego, sytuacje znane dzieciom, sytuacje bazujące na kontaktach z rodzicami, z rówieśnikami, z nauczycielami.

Metoda Zanurzenia (Immerse Method) – jej celem jest zanurzenie dziecka w języku. Dziecko słyszy, mówi i uczy się sytuacji z życia codziennego. Przyswaja język obcy tak, jak język ojczysty.


Metoda CLIL (Content and Language Integrated Language) 
– jest to zintegrowane kształcenie przedmiotowo-językowe. Polega ona na przekazywaniu treści z dziecin nauczanych w podstawie programowej w języku angielskim. 

W razie nieprzewidzianych sytuacji, np. z powodu epidemii, nagrywamy zajęcia dla przedszkolaków lub łączymy się z nimi
poprzez komunikator i prowadzimy e-lekcje.